Denkfouten doorzien

Hoe voorkom ik de confirmation bias? Hoe word ik me bewust van het beschikbaarheidseffect? Hoe herken ik selectieve waarneming van mezelf en van anderen?
De mens is van nature vooringenomen: hij neemt selectief waar, zoekt informatie die zijn opvatting ondersteunt en heeft een voorkeur voor oorzaak en gevolgrelaties. Maar de meeste kwesties zijn complexer dan een simpele oorzaak en gevolg. Wij laten je zien en ervaren hoe vooringenomen je zelf bent, en wat je kunt doen om te voorkomen dat je denkfouten maakt. We hanteren simpele instrumenten om bijvoorbeeld groepsdenken te voorkomen of de negativiteitsfout te omzeilen.