Leergang strategie in praktijk voor gemeenten

Vergroot je strategisch vermogen

Beschrijving

Wat is het 'strategisch vermogen' van een gemeente en welke factoren vergroten dit?

Welke rollen kan een strateeg bij een gemeente innemen, en wat doet een strateeg binnen elke rol?

In deze Leergang gaan we je begeleiden om je nog sterker te maken in je rol als strateeg.

Na deze leergang:

 • bepaal je strategische doelen, en kom je tot een uitgewerkte strategie
 • kun je gebruik maken van gegevens om je strategie te formuleren en te toetsen
 • weet je welke gegevens je nodig hebt voor een goede analyse
 • ken je opties om het strategisch vermogen van je gemeente te vergroten
 • weet je wie je moet overtuigen van de beste optie en hoe je dat het beste kunt doen
 • weet je welke rollen je inneemt als strateeg en welke resultaten je gaat opleveren
 • kun je helder argumenteren en je argumentatie scherp analyseren

Programma

Dag 1

Thema: basisgereedschap voor helder denken

 • We beginnen bij de basis: denkgereedschappen die nodig zijn voor elke strateeg. Bovendien helpen deze gereedschappen om in de rest van de leergang helder met elkaar te denken.
 • Deze eerste dag is een soort 'bootcamp': werken aan onze denkkracht voordat we de inhoud te lijf gaan.

Ochtend

Hoe werkt ons brein?

 • Kennis over hoe mensen en organisaties nadenken en besluiten nemen
 • Wat zijn valkuilen bij het denken? Wat kun je hieraan doen?

Concreter is beter

 • Een alarmsysteem voor vaagheid.
 • Helder denken vereist concrete heldere taal, bij denken, spreken en schrijven. We oefenen met ons model.

Middag

Argumentenladder: argumentatiemodel voor heldere redeneringen

 • Elke strateeg moet helder kunnen argumenteren en argumentatie scherp kunnen analyseren.
 • We gebruiken De Argumentenladder om hiermee te oefenen.

Dag 2

Thema: strategisch vermogen van een gemeente

 • We beginnen het denken over strategie op organisatieniveau: het strategisch vermogen van de gemeente.
 • Dit biedt een helder denkkader om straks rollen te definiëren , en hun meerwaarde te formuleren.
 • Ter inspiratie begonnen we met een gastcollege van een strategie-expert.

Ochtend

Gastdocent

 • Het doel is om inzicht te krijgen in strategisch denken in andere organisaties.
 • We nodigen een gastspreker uit die strategie vanuit een ander perspectief kan benaderen.

Middag

Denksessie strategisch vermogen

 • We starten met de centrale vraag over strategisch vermogen, zodat we hieraan de verschillende rollen van de individuele strateeg kunnen toetsen.
 • Wat is 'strategisch vermogen' van een gemeente, en welke factoren vergroten dit?

Dag 3

Thema: rollen van de gemeentestrateeg

 • We gaan op dag 3 in op de rollen van de individuele gemeentestrateeg.
 • We gebruiken de resultaten van dag 2 als toetssteen: een rol moet bijdragen aan het strategisch vermogen van de gemeente.

Ochtend

Centrale vraag: welke rollen kan een strateeg bij een gemeente innemen, en wat doet een strateeg binnen elke rol?

 • Presentatie concept-kaart strategisch vermogen
 • Denksessie strategische rollen

Middag

Beleidskaart: denkgereedschap voor heldere strategie

 • De Beleidskaart biedt denkstappen om een strategie te ontwikkelen voor complexe vraagstukken, van een analyse via opties tot een keuze.
 • Deelnemers gebruiken de Beleidskaart om hun eigen actuele casus te doordenken. In de rest van het traject passen ze modellen, denkgereedschappen en inzichten toe op deze casus.
 • Na uitleg en voorbeelden werken strategen aan hun eigen casus.
 • Deelnemers presenteren hun casus en eerste denkstappen aan de groep.

Dag 4

Thema: strategie, doelen en data

 • We hebben nu een beeld van strategisch vermogen en de rollen van de strateeg.
 • Op deze dag 4 gaan we meer inhoudelijk naar strategie kijken: hoe bepaal je strategische doelen, en hoe kom je tot een uitgewerkte strategie?
 • Hoe kun je gebruik maken van data om je strategie te formuleren en te toetsen?

Ochtend

De Doelenladder: denkmodel voor heldere doelen

 • Een heldere strategie vereist heldere doelen. Met onze doelenladder leer je doelen opknippen, ordenen en toetsen. Daarnaast helpt de doelenladder bij het maken van een consistent plan met heldere resultaten, activiteiten en relevante indicatoren.
 • Deelnemers gebruiken de doelenladder om strategische (sub)doelen te formuleren voor hun casus.

Middag

Centrale vraag: hoe kun je data gebruiken om je strategie te formuleren en toetsen?

Gastcollege: Professor Dr. Daniël van Vuuren

 • Daniël van Vuuren werkt bij De Argumentenfabriek als Chef Rekenwerk, onze kwantitatieve analysetak.
 • Ook is hij hoogleraar economie bij Tilburg University, en werkte eerder 17 jaar als afdelingshoofd bij het CPB.

Casusuitwerking

 • Deelnemers werken verder aan hun strategische casus.
 • Deelnemers denken na over het gebruik van data in hun eigen strategische casus. Welke data heb je nodig voor de analyse? Wat zeggen data over de efficientie en effectivitieit van beleidsopties? Met welke data kun je straks meten of je doelen dichterbij komen?

Dag 5

Thema: draagvlak en partners

 • Als strateeg ben je afhankelijk van partners binnen en buiten de gemeente, van agendering tot uitvoering.
 • Om de juiste partners te selecteren, te overtuigen, en duurzaam met ze samen te werken is het belangrijk om hun waarden, belangen en standpunten te kennen.
 • Deelnemers nemen een concrete casus mee waarin de gemeente zoekt naar draagvlak voor een voorstel.

Ochtend

De waardenkaart: denkgereedschap voor waardenanalyse

 • We maken gebruik van een waardenmodel om de waarden van relevante partijen te kunnen ontdekken.
 • Hiermee krijgen we extra inzicht in de positie en houding van partijen die je als gemeente nodig hebt.
 • Deelnemers maken een waardenanalyse van relevante partijen in hun strategische casus.

Middag

Krachtenveldanalyse: digitaal gereedschap om het krachtenveld in kaart te brengen.

 • We introduceren ons model om snel een krachtveld te analyseren en te visualiseren.
 • Deelnemers maken een analyse van het krachtenveld in hun casus.

Overtuigen

 • Draagvlak creëren: om relevante partijen mee te krijgen is vaak meer nodig dan alleen het inhoudelijke verhaal.
 • We nemen deelnemers mee in de verschillende elementen van overtuigingskracht: logos, ethos en pathos..
 • Deelnemers maken een betoog om de belangrijkste partners in hun casus te overtuigen van een voorstel en presenteren dit voor de groep.

Dag 6

Thema: een plan voor mijn gemeente

 • In deze laatste dag werken deelnemers aan een plan voor hun gemeente.
 • Ook maken ze hun inhoudelijke casus verder af.
 • Ze maken hiervoor gebruik van het denkgereedschap, de kennis en de kaarten van de voorgaande dagen.

Ochtend

Uitwerken plan: strategisch vermogen

 • Wat zijn opties om het strategisch vermogen van mijn gemeente te vergroten?
 • Welke optie heeft de voorkeur, en waarom?
 • Wie moet ik overtuigen van mijn voorkeursoptie, en hoe ga ik dat doen?
 • Uitwerken plan: strategische rollen
 • Welke rollen neem ik in als strateeg, en welke resultaten ga ik opleveren?
 • Wie moet ik overtuigen van de rollen die ik voorstel, en hoe ga ik dat doen?

Middag

Afmaken casus

 • Wat wordt het strategisch beleid van jouw gemeente in de gekozen casus?
 • Welke acties en middelen heeft jouw gemeente hier het komende jaar voor nodig?

Dag 7

2-3 maanden na dag 6 komen we nogmaals bij elkaar

Thema: reflectie en intervisie

We reflecteren onder meer op:

 • nut en effect van de leergang;
 • ervaringen met het denkgereedschap;
 • de gemaakte kaarten;
 • voortgang van de eigen plannen voor de gemeente;
 • verbeteringen voor de volgende editie van de leergang en
 • mogelijkheden vervolg, verdieping.

 

Praktisch

Locatie
Volgt

Lesmateriaal
Bij deze leergang ontvang je het e-boek Nooit meer de weg kwijt in je brein . Dit boek is geschreven door de oprichters van de Denkacademie: Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten.

Duur
Deze leergang duurt 7 dagen, verdeeld over ca. 6 maanden.

Maximaal aantal deelnemers:  6-12 personen

Onze trainers
Denken en communiceren is mensenwerk. Onze trainers zijn dan ook geen theoretici, maar ervaringsdeskundigen die alles weten van de praktijk.

Incompany
Deze leergang kunnen we geven bij of voor uw organisatie. Indien gewenst wordt de leergang aangepast aan uw concrete situatie van vragen. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

Klantervaringen

‘Ik heb er veel van geleerd. De theorie was heel onderhoudend en relevant voor onze praktijk. De trainers zijn zeer enthousiast en hebben grote kennis van zaken.’ - Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 
‘Ik ben onder de indruk van de mate waarin ze zich in onze inhoudelijke context hebben verplaatst’ en: ‘Hun enthousiasme is aanstekelijk.’ - College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 
‘Een mooie manier om reflectie op gang te brengen bij een doelgroep die dit van oudsher niet als makkelijk ervaart.’ - Neerlands diep
 
‘De masterclass argumenteren biedt bruikbare tools om beter en meer gestructureerd je boodschap te “verkopen”.’ - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
‘De trainingen van de Denkacademie zijn niet alleen heel leerzaam, ze zijn ook gewoon leuk. Zo gaat het verbeteren van je argumentatietechniek bijna vanzelf.’ - Fonds Podiumkunsten
 
‘De Argumentenladder helpt mij om mijn gedachten goed te ordenen.’ - DCMR Milieudienst Rijnmond
 
‘De cursus is zeer goed geland. Het heeft ons een gemeenschappelijke taal gegeven en we zijn veel meer bezig met mindmappen en ordenen.’ - Jeroen Bosch Ziekenhuis
Details
Type: Open Inschrijving
Locatie:

Locatie volgt

 

Trainer: Dries Bartelink
Tweede trainer: Shaun Lednor
Duur: 7 dagen, verdeeld over ca. 6 maanden
Groepsgrootte: 6-12
Kosten: € 4499 BTW vrij
Beschikbare data
Liever telefonisch contact? We helpen je graag. Vul onderstaande gegevens in of bel ons direct via 020 412 4001.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in zodat wij u terug kunnen bellen!