Trainingen

De Denkacademie vergroot je denkkracht. Hierdoor neem je betere beslissingen, je communiceert helder en overtuigend, je leert meer en je werkt beter samen. En het scheelt nog tijd ook. Nog beter worden in je werk? Vergroot je denkkracht!

Extra denkkracht kun je bij De Denkacademie op verschillende manieren opdoen en inzetten, dus er valt wat te kiezen. Van argumenteren tot data visualiseren, van strategische beslissingen nemen tot beleidsstukken schrijven, van overtuigen tot draagvlak vinden. We bieden meerdaagse trainingen en korte workshops. Met een hele afdeling of alleen. 

Hiernaast vind je onze trainingsaanbod. Heb je een vraag of zoek je iets op maat? We denken graag (mee)!

 

 

 

Basistraining Helder denken

Professionals die geconfronteerd worden met een overvloed aan informatie, kunnen hun voordeel doen met deze training. Je leert o.a. snel complexe beslissingen nemen, adviezen geven of oordelen onderbouwen.

De basistraining bestaat uit twee trainingsdagen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: bewustwording van de vooringenomenheid van het brein, denkfouten bij het nemen van een beslissing, het herkennen van vage taal en het opzetten van een deugdelijke argumentatie. Aan het einde van de training kunnen de cursisten hun adviezen overtuigend over het voetlicht brengen.

De basistraining Helder denken kan op maat worden gemaakt voor uw organisatie. De training is ook beschikbaar voor individuen; vier keer per jaar is er een open inschrijving, de zogeheten Seizoensschool.

Helder denken, helder schrijven

De training helder denken en schrijven is voor professionals die in hun dagelijks werk rapporten en notities schrijven en die dit beter, helderder en concreter willen doen. In deze training is expliciet aandacht voor de valkuilen bij het schrijven van rapporten en nota’s.

In deze training staan de volgende leerdoelen centraal:

  • Bewustwording van de vooringenomenheid van het brein, van mogelijke denkfouten bij het nemen van een beslissing.

  • Vage taal herkennen en vermijden.

  • Argumenten ordenen om zo een deugdelijke redenering op te zetten.

  • Eigen teksten (her)schrijven in een heldere opbouw en in heldere taal.

 

 

 

  

Beter beleid maken

De training ‘Beter beleid maken’ is bedoeld voor beleidsmakers en beleidsvoorbereiders bij (semi)publieke organisaties.

 

Deze populaire training leidt de deelnemers stap voor stap door de fases van beleid, zodat ze precies weten hoe ze van de huidige situatie naar de gewenste situatie komen. De cursisten leren hoe ze stapsgewijs een keuze kunnen maken voor bepaald beleid en met welke argumenten ze dit kunnen onderbouwen, om vervolgens anderen in concrete en heldere taal te overtuigen van hun beleidskeuze.

Met behulp van de Beleidskaart analyseren de cursisten het probleem dat de aanleiding tot verandering van beleid is, inclusief de belangen van betrokkenen.

 

 

Denken in scenario's

Voor strategen en strategie-adviseurs, voor professionals die beleid voor de toekomst plannen.

In deze training leren de deelnemers hoe ze kennis van de trends en factoren over hun vraagstuk kunnen gebruiken om toekomstscenario’s te ontwerpen om vervolgens heldere strategische keuzes te kunnen maken die toekomstbestendig zijn.

Datavisualisatie

Voor professionals die willen leren hoe ze complexe informatie toegankelijker kunnen maken door datavisualisatie.

Het doel van de training ‘Datavisualisatie’ is deelnemers inzicht te geven in de mogelijkheden van het visualiseren van data. Na afloop beschikken zij over voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om datavisualisatie binnen de eigen organisatie op een functionele manier in te zetten.

Workshops

Wil je in een korte, intensieve bijeenkomst samen met collega’s aan het denken gezet worden? Kies dan voor een van onze workshops. Op basis van de voor jullie relevante onderwerpen, doelstellingen, groepsgrootte en beschikbare tijd maken we een programma op maat.

Een kleine greep uit ons aanbod:

  • Denkfouten herkennen en vermijden. Je krijgt inzicht in de basisuitrusting van het brein. Na deze workshop zijn hebben de begrippen 'tunnelvisie en groepsdenken' een concrete invulling gekregen.
  • Helder communiceren. Hoe herken je vaag taalgebruik en wat kun je eraan doen? 
  • Krachtig argumenteren. Hoe formuleer je een deugdelijke redenering en wat zijn drogredeneringen. Met behulp van de klassieke middelen logos, ethos en pathos  leer je je publiek overtuigen.
  • Valkuilen bij het nemen van complexe beslissingen. Op basis van de meest recente inzichten uit de cognitieve psychologie en gedragseconomie leer je hoe besluitvorming werkt. Je oefent met een eigen casus.

 

Denkbegeleider worden?

Wil je zelf denksessies houden in je eigen bedrijf of organisatie? De Denkacademie leidt mensen op tot denkbegeleiders. Na de driedaagse basistraining Helder Denken krijg je een vervolgtraining, waarbij je onder supervisie van onze trainers praktisch oefent met het leiden van denksessies.

 

Jasper Zuure
De training tot denkbegeleider leert je hoe je in groepsverband snel de relevante argumenten voor en tegen een voorstel op tafel kan krijgen en hoe je deze overzichtelijk kan ordenen in een argumentenkaart. Ik raad de training daarom aan iedereen aan die met collega’s of externe partijen een complex vraagstuk wil verhelderen.
Jasper Zuure, Senior Consultant, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

 

 

 

 

Meer weten over trainingen?

Als je geïnteresseerd bent in een van onze trainingen of een vraag wilt stellen over wat je gelezen hebt, neem dan contact op met onze Chef Trainingen.

 

Shaun Lednor Chef trainingen shaun@denkacademie.nl +31 20 589 5618