Workshop 'Nooit meer een denkfout' populair bij beleidsmakers

Burgers hebben recht op een doeltreffende en doelmatige besteding van schaarse publieke middelen, maar dit blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren.

Hoe komt het dat beleidsmakers ondanks alle hulpmiddelen nauwelijks aandacht hebben voor de evaluatie en de doelmatigheid van beleidsvoorstellen? Dat was de centrale vraag op het congres ‘Operatie inzicht in kwaliteit’ op 4 november in Den Haag, georganiseerd door het ministerie van Financiën, waar zo’n 150 beleidsmakers workshops konden volgen en in debat gingen met elkaar.

Nooit meer een denkfout

Suzanne Weusten, psycholoog en oprichter van de Denkacademie, gaf die dag de workshop ’Nooit meer een denkfout’ waarin zij de zestig aanwezigen wees op de feilbaarheid van het brein, vooral bij het verwerken van complexe informatie. De oermenselijke neiging om te zoeken naar bewijs voor zijn opvatting, en de gevoeligheid voor de mening van de groep zijn obstakels bij het maken van goed beleid.

Mentale uitglijders

Ze behandelde concrete cognitieve valkuilen, zoals de confirmation bias, de zero-risk bias en het halo-effect en ging met de deelnemers in gesprek over manieren om deze mentale uitglijders te omzeilen, zoals het stellen van kritische vragen en het organiseren van tegenspraak.

ABC van denkfouten

Eerder schreef Weusten onder andere 'Hoe we onszelf voor de gek houden, het ABC van denkfouten', een boek waarin zij aan de hand van herkenbare situaties de meest voorkomende denkfouten beschrijft

Meer weten?

Weten of de Denkacademie voor jouw organisatie trainingen kan verzorgen om strategische beslissingen in goede banen te leiden? Neem gerust contact op met Shaun Lednor.