Vaag taalgebruik vermijden, helder argumenteren

Helder denken. Dat staat centraal tijdens onze trainingen. Maar waarom eigenlijk? En hoe kun je het in de praktijk toepassen? We vragen het aan deelnemers van de seizoenstrainingen. ‘Ik kijk nu kritischer naar wat ik zelf opschrijf,’ vertelt Rianne van der Meij, lid college van bestuur van grafisch lyceum Rotterdam.

Wat tijdens de training diepe indruk maakte op Rianne was het toepassen van de nieuw verworven denkgereedschappen op politieke teksten. “De teksten leken in eerste instantie helder, maar bleken bij nader inzien toch heel onduidelijk. Bijvoorbeeld de zin: de minister moet verantwoording afleggen. Nu denk ik dan meteen: aan wie? En waarover dan?”

“Nu ben ik veel kritischer geworden, al is het maar een mailtje naar een collega,” merkt Rianne op. “Ik zag dat mailtjes over de registratie van aanwezigheid van studenten – een terugkerend onderwerp – vooral algemene stellingen bevatten zonder concrete argumenten.” Samen met haar collega’s is ze dit nu beter gaan verwoorden: “Zinnen zoals: ‘het is belangrijk dat..’, daar móet ik nu van mezelf een reden onder zetten, ‘omdat’.. Dan denk ik bovendien aan de Argumentenladder en vraag ik mezelf af: ‘Klopt mijn redenatie wel? Kan ik van boven naar beneden, en weer terug omhoog redeneren?”’

Wil je net als Rianne helder leren argumenteren, en vaagheden leren vermijden? meld jezelf (en je collega's) aan voor training Helder denken!