Rollen van raadsleden bij een Regionale Energiestrategie

Wat komt er met de Regionale Energiestrategie (RES) op gemeenten en gemeenteraadsleden af? Gemeenten, provincies en waterschappen worden immers verantwoordelijk om in de regio een RES op te stellen. Maar wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Wie zijn erbij betrokken? En welke rollen hebben gemeenteraadsleden hierbij? De Argumentenfabriek maakte drie handige overzichtskaarten om betrokkenen antwoorden te geven op deze vragen.

In het Klimaatakkoord staat dat decentrale overheden verantwoordelijk zijn om in hun regio een energiestrategie op te stellen. Op initiatief van gemeenten (via VNG), provincies (via IPO) en waterschappen (via UvW) is Nederland opgedeeld in dertig regio’s. Maar raadsleden – en velen anderen – hebben veel vragen over de RES. Waar gaat de strategie eigenlijk over? Wie besluiten er over de RES en hoe werken partijen in de regio samen hieraan? En wat zijn onze rollen bij deze regionale strategie?

Om raadsleden hierbij te helpen, maakte De Argumentenfabriek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het programma Democratie in Actie drie compacte Informatiekaarten.

De handige overzichtskaarten geven antwoord op de vragen:

  • Wat is een regionale energiestrategie (RES) en hoe werken partijen hieraan regionaal en nationaal samen?
  • Wat zijn de rollen van raadsleden bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES) en hoe kunnen zij deze vervullen?
  • Wat zijn de dertig regio’s voor een regionale energiestrategie (RES)?

We hopen dat de kaarten raadsleden en andere betrokken grip geven op wat er met de RES op hen afkomt. Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem gerust contact op met Dries Bartelink of Majelle Verbraak.