Onbekend maakt onbemind?

Hoewel gemeenten procesregisseur zijn voor personen die met zorg- én veiligheidsmaatregelen te maken hebben, leggen gemeenten relatief weinig cases voor aan het Zorg- en Veiligheidshuis. Hoe komt dat?

Het overgrote deel van de cases komt binnen via de politie. Dus pas op een moment dat al een veiligheidsprobleem is ontstaan.

Hoe eerder gemeenten een probleemsituatie voorleggen aan het Zorg- en Veiligheidshuis, hoe sneller een integrale aanpak opgestart kan worden. Dat is niet alleen beter voor de persoon (en zijn gezin), maar helpt ook de – vaak vele – professionals die bij de probleemsituatie zijn betrokken. Hoe komt het dat gemeenten de weg naar het Zorg- en Veiligheidshuis niet snel bewandelen? En wat zou daarvoor een oplossing kunnen zijn?

Op de ‘Dag van zorg en veiligheid’ op 17 juni in ’s Hertogenbosch organiseerde De Argumentenfabriek een denksessie over dit thema. Meer dan veertig mensen - werkzaam bij politie, gemeente, ministerie, veiligheidshuizen, zorgaanbieders – brachten in korte tijd de meest prangende knelpunten én oplossingsrichtingen bij elkaar.

“Bijzonder dat we in een denksessie van één uur zoveel verschillende perspectieven op papier hebben gekregen. Ik heb er veel van geleerd”
(aldus een deelnemer)

Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact ons op.

De Denkacademie biedt meerdere trainingen aan rondom Helder Denken. Klik hier voor informatie en data.