Nieuwsbrief Vereniging van Sterrenscholen

Het boek De Sterrenschool 2.0 uit 2010 beschrijft een innovatief concept van een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 – 14 jaar. Het boek is het resultaat van het denkwerk van een denktank onder leiding van De Argumentenfabriek. 

We zijn er daarom trots op dat sinds het verschijnen van dit boek er meerdere Sterrenscholen van start gegaan zijn. Deze zijn verenigd in IKOOK, waarvan onlangs weer een nieuwsbrief  verscheen.

Meer weten over de Sterrenschool? Geinteresseerd onze boeken over wat het is, en hoe je stapsgewijs een Sterrenschool kunt starten? Lees meer.

We maakten ook een paar filmpjes over de Sterrenschool. Een filmpje om kort uit te leggen wat het inhoudt en eentje over  de implmentatie van een Sterrenschool.