Leren helder discussiëren

Tijdens de seizoensschool oefenen we met het ontdekken en voorkomen van denkfouten. Dit kan helpen om een helder gesprek met collega’s te voeren ondervond cursist Marjon Olijdam.

Marjon legt uit hoe ze bewuster luistert naar haar omgeving en hierbij drogredenen herkent. “Ik kom bijvoorbeeld vaak tegen dat mensen alleen maar zoeken naar argumenten die hun eigen stelling onderbouwen. Dan denk ik ‘hé, die heeft last van de bevestigingsfout!’

Dat ze nu bewuster is van denkfouten kan ze ook meteen gebruiken tijdens haar werk. “Wanneer we een strategische discussie houden over een lastig onderwerp, dan kunnen we bijvoorbeeld iemand aanwijzen die tegenspreker is. Zo voorkom je dat je in een koker gaat denken.”

Volg ook onze training Helder Denken! Je kan je nog aanmelden voor de lente-editie

Verder lezen: 

Vaag taalgebruik vermijden, helder argumenteren, Helder denken is gestructureerd denken