Hoe bestrijdt de Nederlandse overheid het coronavirus?

Er gaat geen dag voorbij of de media melden nieuws over het coronavirus. Het coronavirus, dat officieel COVID-2019 heet, kan een bedreiging vormen voor de gezondheid van de hele bevolking in Nederland.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de infectieziekte daarom de A-status verleend op 27 januari 2020. Sindsdien heeft de minister de leiding over de bestrijding en gelden er specifieke afspraken over de rolverdeling tussen overheid (Rijk en gemeenten), RIVM en GGD. De afspraken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. In bijgaande Informatiekaart hebben we ze samengevat.

Meer weten?

Meer lezen over de rol van de overheid infectieziektebestrijding? Lees het boek Zó werkt publieke gezondheidszorg  en kijk in de Zó  werkt de zorg-app 

Vragen?

Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom!

Gertrude van Driesten en Liza Sandtke