Helder schrijven: van giswerk naar overzicht

Schrijven is een vak, maar de meeste mensen die in hun werk rapporten of adviezen moeten schrijven hebben dat nooit echt geleerd.

Ze vergeten dat ze voor een lezer schrijven, ze gebruiken onbewust jargon en ze proppen te veel informatie in een zin. Het resultaat is vaak onduidelijk. Zoals de volgende zinnen uit een jaarverslag uit 2017 van een publieke organisatie:

‘Samen met publieke en maatschappelijke partners hebben we een intensievere (regionale) samenwerking voorbereid. Doel: maatschappelijke opgaven beter kunnen aanpakken. Door regiodeals te sluiten kunnen ervaringen met proeftuinen een vervolg krijgen. We verwachten dat gecoördineerde inzet van verschillende overheidslagen steeds vaker nodig is voor toekomstige maatschappelijke opgaven. Met het nieuwe kabinet willen we interbestuurlijke afspraken maken (die we al hebben voorbereid).’

De schrijver van dit stukje heeft ongetwijfeld zelf concrete voorbeelden voor ogen gehad. Maar de arme lezer moet gissen.

Welke publieke en maatschappelijke partners?
Intensiever dan wat?
Wat wordt bedoeld met ‘maatschappelijke opgaven’?
Beter dan wat?
Wat zijn regiodeals?
Met wie sluiten we die?
Wie heeft ervaringen met proeftuinen? Proeftuinen van wat?
Wat is gecoördineerde inzet?
Welke verschillenden overheidslagen worden hier bedoeld?
Steeds vaker dan? Hoezo?
Wat zijn interbestuurlijke afspraken? Tussen welke besturen?

Wat zou het fijn zijn als je een tekst kon schrijven die een goede structuur heeft, begrijpelijk is en argumentatief goed onderbouwd. Een tekst die je snel kunt lezen en die geen vragen oproept. Maar ja, je hebt heel veel informatie in je hoofd, je moet onder tijdsdruk schrijven en je hebt geen goed voorbeeld, geen format, geen vuistregels, geen denkgereedschap. En je vergeet dat je lezer lang niet zo goed is ingevoerd in de materie als jij.

Met behulp van ‘Concreter is beter’, een methode om vaagheid in teksten te herkennen, leer je helder te schrijven. Wie heldere adviezen, rapporten en jaarverslagen schrijft bespaart veel tijd en krijgt bovendien blije lezers. De lezers kunnen de tekst sneller tot zich nemen omdat de structuur duidelijk is en de hoofdzaken helder en concreet zijn. Ze hoeven zich bovendien niet door irrelevante details te worstelen. Dan wordt een tekst als hierboven opeens een interessant en veelbelovend verhaal. 

Meld je nu aan voor de training Helder schrijven