Een 50-plusser aannemen?

‘Ze hebben veel werkervaring’, of ‘Ze houden vernieuwing tegen’. Beide zijn argumenten die werkgevers noemen om wel of geen 50-plusser aan te nemen.

De Argumentenfabriek zette voor UWV alle argumenten voor en tegen het aannemen van 50-plussers op een rij in een Argumentenkaart. Hierbij maakten we een overzicht van de financiële regelingen waarop werkgevers aanspraak kunnen maken als zij een 50-plusser in dienst nemen.

De Argumentenkaart en het overzicht van regelingen is hier te zien, of op de website www.openvoor50plus.nl. Exemplaren kunnen worden opgevraagd via jos.valkenburg@uwv.nl.