De Argumentenfabriek helpt de DDMA met denksessies over data en ethiek

Persoonsgericht adverteren biedt kansen voor ondernemers, maar consumenten zijn er lang niet altijd blij mee. Er zijn al diverse wetten en regels opgesteld om de privacy van de consument te borgen (AVG, ePrivacy Verordening, DMA Code) toch blijft het gevoel van de consument. Daar wil de branchevereniging van data driven marketing (DDMA) iets aan doen en vroeg De Argumentenfabriek een denkproces te begeleiden met deskundigen. Lees hier welke stappen worden doorlopen om tot een gedragen besluit te komen.

De Argumentenfabriek begeleidt denksessies om overzicht te verkrijgen in ingewikkelde vraagstukken, door het benutten van de kennis van deskundigen, waardoor draagvlak ontstaat voor beslissingen. De vraag van DDMA was specifiek om de bestaande regels te abstraheren door te kijken naar de onderliggende principes en deze vervolgens te vertalen naar een werkhouding voor de branche. Centraal staan de vragen:

  • Wat zijn voor de leden van DDMA de belangrijkste uitgangspunten bij het gebruik van data?
  • Met welke werkhouding laten leden de consument zien dat zij deze uitgangspunten belangrijk vinden?

Het denkproces bestaat uit vier stappen. Twee denksessies welke uiteindelijk leiden tot een conceptkaart. Vervolgens wordt de conceptkaart getoetst bij leden en op basis daarvan aangescherpt. Dit proces ronden we in november af. Hierna organiseert DDMA gesprekken met en tussen de leden om met hen te reflecteren op de uitgangspunten en deze te vertalen naar hun dagelijkse praktijk.

Inmiddels zit de eerste denksessie erop. We waren blij met het enthousiasme van de groep en het feit dat iedereen het belang van de discussie onderschreef.

De Denkacademie is de opleidingentak van De Argumentenfabriek

Wil je zelf ook helder leren denken of zoek je begeleiding bij een soortgelijk proces? Bekijk onze training Helder Denken of onze diensten op dit gebied.

 

Bekijk ook: https://ddma.nl/events/denksessie-data-ethiek/