Kees Kraaijeveld

Hoe kunnen we samen een probleem aanpakken? Hoe benut ik de kennis van mijn collega's? Hoe neem je een weloverwogen besluit? Hoe overtuigen we anderen van ons standpunt? Dit soort vragen – het type vragen waarmee onze klanten dagelijks De Argumentenfabriek bellen – inspireren me al mijn hele volwassen leven.

Hoe denk je na? Hoe werkt het menselijk brein? Welk denkgereedschap kun je het best gebruiken? Dat waren de centrale vragen tijdens mijn studies filosofie en psychologie. Goed doorvragen, hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en redeneringen kritisch bevragen, dit alles heb ik geleerd tijdens mijn postdoc journalistiek en in mijn tijd als economieredacteur bij de Volkskrant. Helder schrijven oefen ik nog wekelijks, als columnist van Vrij Nederland.


Sinds begin 2006, toen ik samen met Frank Kalshoven De Argumentenfabriek heb opgericht, draait mijn werk helemaal om helder denken en hoe je mensen hierbij kunt helpen. Helder denken is denken waar structuur in zit. Een belangrijk hulpmiddel dat we op de fabriek gebruiken om te structureren is informatievisualisatie. We tekenen complexe informatie letterlijk uit in prachtig vormgegeven kaarten, apps en dashboards.


De gids voor helder denken is de titel van het boek dat Suzanne Weusten en ik hebben geschreven over het visuele denkgereedschap van De Argumentenfabriek. Dit boek, waarvan er al ruim 10.000 zijn verkocht, vormt de basis van het werk van de trainingentak van de Fabriek, onze Denkacademie. Ik ben er trots op dat we met onze denktrainingen mensen in staat stellen hun eigen denkkracht te vergroten.