Denkpatronen doorzien

De mens is van nature vooringenomen: hij neemt selectief waar, zoekt informatie die zijn opvatting ondersteunt en denkt in oorzaak en gevolg. Bovendien laat hij zich maar al te gemakkelijk beïnvloeden door de groep. Bij de Denkacademie ervaar je hoe vooringenomen je bent en wat je eraan kunt doen. Met simpele instrumenten kun je bijvoorbeeld groepsdenken voorkomen of de negativiteitsfout neutraliseren. Je leert welke kritische vragen je kunt stellen om denkfouten te voorkomen.

Helder analyseren

Hoe breng ik structuur in mijn denken? Hoe krijg ik grip op complexe informatie? Hoe onderscheid ik hoofdzaken van bijzaken? Door de toenemende informatiestroom zie je vaak door de bomen het bos niet. Bij de Denkacademie leer je hoe je orde kunt scheppen in de beschikbare informatie. Wat is de centrale vraag? Wat is het probleem en wat kunnen we doen om de kwestie duidelijk te krijgen? Je krijgt van ons denkgereedschap: eenvoudige hulpmiddelen om snel en gestructureerd overzicht te krijgen, zoals een Argumentenladder of een Argumentenkaart.

Goed argumenteren

Hoe zet ik een deugdelijke argumentatie op? Hoe controleer ik of een redenering klopt? Hoe onderbouw ik een bewering of een advies? In nota’s en rapporten worden adviezen en conclusies veelal zwak beargumenteerd: met te weinig argumenten of met de verkeerde argumenten. Bij ons leer je met behulp van de Argumentenladder een redenering op te zetten die argumentatief stevig is onderbouwd. Met de Argumentenladder kun je ook snel analyseren: wat is precies de redenering die hier gepresenteerd wordt, en klopt die eigenlijk wel?

Betere beslissingen nemen

Hoe maak ik een weloverwogen keuze? Hoe neem ik een ingewikkelde beslissing? Meestal heb je intuïtief een voorkeur voor een bepaalde beslissing, maar overzie je niet alle mogelijkheden en ben je blind voor de nadelen. Bij ons leer je gestructureerd nadenken over een ingewikkelde kwestie, en leer je hoe je een denk- en beslissingsproces optimaal kunt vormgeven. Door de argumenten voor en tegen een bepaalde beslissing systematisch in kaart te brengen en die argumenten vervolgens te wegen, neem je betere beslissingen, die beter zijn onderbouwd.

Stevige visie ontwikkelen

Welke visie heb je op de toekomst van je bedrijf of organisatie? Hoe krijg je dat voor elkaar? Als leider moet je geloofwaardigheid uitstralen: eigenlijk ben je de boodschap zelf. De visie van de leider is geen abstract verhaal, maar een doorleefd idee, een voorstelbare stip op de horizon, met concrete voorbeelden geïllustreerd. Welke waarden liggen ten grondslag aan je visie? Hoe vertel je dit op een aansprekende manier aan je medewerkers?

Helder beleid maken

Hoe maak ik weloverwogen beleid in een ingewikkeld dossier? Welke vragen moet ik me daarbij stellen? Hoe orden ik alle relevante informatie? Wie beleid maakt, doorloopt een bewust en onbewust een aantal denkstappen. Over de inhoud (wat is het probleem eigenlijk, wat kunnen we daaraan doen?) en over het proces (wie zijn de belanghebbenden? Wie moet inspraak hebben, wie moet besluiten?). Met ons denkgereedschap voor beleidsmakers leer je hoe je die denkstappen het best kunt zetten, zodat je beter en sneller beleid maakt. Door elke stap van het proces te visualiseren, hou je overzicht en kun je makkelijk met andere beleidsmakers en beslissers nadenken.

Helder adviseren

Hoe zorg ik dat bestuurders zich niet door een dikke nota hoeven te worstelen, maar een advies in één oogopslag kunnen overzien? Bij ons leer je hoe je een onderbouwd en argumentatief kloppend advies geeft, waarin overzichtelijk de verschillende opties met voor- en nadelen zijn weergegeven. Wij gebruiken denkgereedschap, zoals de Argumentenladder en de Argumentenkaart. Met de Argumentenkaart kun je een onafhankelijk advies geven en maak je ook de nadelen van een advies expliciet. Met de Argumentenladder kun je de onderbouwing van een advies controleren.

Helder communiceren

Hoe zorg ik dat mijn doelgroep mijn teksten en woorden begrijpt? Hoe spreek en schrijf ik op een toegankelijke en begrijpelijke manier? Hoe kom ik tot de kern van mijn verhaal, zonder onnodige uitweidingen? Nog te vaak krijgen leken een ambtelijke en specialis­tische emmer informatie over zich uitgestort. Bij de Denkacademie leer je – mondeling en schriftelijk – je gedachten en teksten helder te structureren in concrete taal. Maar je leert ook beter te luisteren en lezen. Wat zegt iemand eigenlijk precies? En vooral: wat wordt er niet gezegd? Waarop moet ik doorvragen, welke misverstanden liggen op de loer? We leren je een alarm- systeem voor vaagheid in je hoofd te installeren.

Krachtig overtuigen

Hoe overtuig ik anderen van mijn standpunt? Hoe breng ik mijn advies helder en over-tuigend over het voetlicht? Ook al hebt je de argumenten voor je standpunt keurig op een rij, dan nog is het moeilijk om anderen ervan te overtuigen. Bij ons krijg je retorische tips en leer je hoe je een stelling, standpunt of advies helder en concreet kunt overbrengen. Overtuigen doe je niet met algemene argumenten, maar met specifieke voorbeelden die relevant zijn voor je publiek.

Helder visualiseren

Hoe kan ik ons denkwerk aantrekkelijk en overzichtelijk presenteren? Hoe kan ik met grafieken een verhaal vertellen? Beelden maken meer indruk op ons brein dan woorden. Maar hoe doe je dat op een goede en overzichtelijke manier? Nog te vaak zijn infografieken misleidend of volgestouwd met informatie. Je leert bij ons hoe je op een aantrekkelijke manier data kunt visualiseren, wat de valkuilen zijn en wat wel en niet werkt.