Online workshops voor raadsleden

De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben ook voor raadsleden gevolgen. Zo is het voor gemeenteraden op dit moment nagenoeg onmogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Veel raden maken dan ook pas op de plaats. Onverwacht levert dit dus extra tijd op. Tijd die je kunt besteden om je verder te ontwikkelen als raadslid.

Raadsleden vormen in Nederland verreweg de grootste groep politici en staan dichter bij inwoners dan politici in de Tweede Kamer. Dit vereist specifieke vaardigheden: het snel kunnen beoordelen van een veelheid aan voorstellen, complexe informatie verwerken, standpunten innemen, goed argumenteren. De Argumentenfabriek adviseert klanten al jaren op dit vlak en deelt deze kennis met professionals in haar opleidingentak, De Denkacademie.

Speciaal voor raadsleden biedt De Denkacademie de komende weken drie online workshops voor raadsleden.

Helder argumenteren voor raadsleden

Tijdens deze workshop vergroot je je argumentatievermogen door te werken met ons denkgereedschap de Argumentenladder.

Inzicht in waarden voor Raadsleden

In deze workshop leer je door de Waardenbril naar jouw politieke omgeving te kijken waardoor je onder meer beter inzicht in de haalbaarheid van voorstellen krijgt. 

Raadsvoorstellen Beoordelen

Met het beoordelingskader (dat De Argumentenfabriek samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ontwikkelde) bepaal je snel je positie ten opzichte van een voorstel, langs je eigen politieke meetlat. 

Liever incompany?

Wil je (een van) deze workshops liever met je team incompany volgen of heb je een specifieke vraag? Neem contact op met Dries Bartelink, chef Openbaar bestuur.

 

I can see clearly now

Hoe fijn is het als de 'mist' in je hoofd optrekt en je helder kunt denken.
Wie helder denkt krijgt overzicht over complexe problemen en kan bewuste keuzes maken, deze in begrijpelijke taal op papier zetten en kraakhelder beleid maken.
De Argumentenfabriek adviseert klanten al jaren op dit vlak en deelt deze kennis met professionals in haar opleidingentak, de Denkacademie.

Quote - “De training helder denken heeft ons geholpen onze interne
denkprocessen goed onder de loep te nemen”

Onze drie ‘helder’ trainingen geven je handvatten om je denkproces te structureren, op papier te krijgen of te vertalen in helder beleid.

Helder Denken

Betere besluiten nemen bij complexe informatie? Leer slimmer én sneller denken!Helder Schrijven

Leer kraakheldere stukken schrijven in korte tijd.

Helder Beleid Maken

Een complex beleidsvraagstuk snel en helder kunnen doordenken. Dat is wat je in deze training leert.