Klachtenprocedure

Klachtenprocedure 

Bij deze bieden wij u de procedure voor klachtenafhandeling aan. Indien u een klacht heeft over een dienst van De Denkacademie of een van de trainers dient u deze schriftelijk in te dienen bij het algemene emailadres van De Denkacademie: info@denkacademie.nl 

Uiterlijk binnen één week krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst. 

Uiterlijk binnen drie weken nemen wij persoonlijk contact met u op en zorgen wij voor de afhandeling van uw klacht.

Mocht de klacht binnen vastgestelde termijn niet zijn afgehandeld en een langere tijd nodig is om onderzoek te doen stellen we de deelnemer hiervan binnen een week op de hoogte.

Mocht u niet tevreden zijn over onze afhandeling dan kunt u in beroep gaan bij Boekx Advocaten te Amsterdam. De uitspraak van Boekx Advocaten is bindend voor De Denkacademie. 

Uw klacht zal uiteraard altijd in vertrouwen worden behandeld. Wij registreren uw klacht en de wijze van afhandeling voor de duur van tenminste vijf jaar.